Network ve Sunucu Hizmetleri

Sunucu ve Veri Depolama Hizmetleri

Yeni nesil sunucular kullanıcılarına süreklilik, büyüyebilirlik ve performans vaat ediyor. Yenilikçi teknolojik özellikleri sayesinde, kolay yönetilme olanağıyla, yarıya düşen enerji tüketimiyle, ikiye katlanmış performansıyla kendi rakipleri arasındaki sahip olma maliyetleri karşılaştırıldığında işletmeler için optimum çözüm olarak görülmektedir.

Yedekleme, depolama ve çok önemli veri kaynaklarının arşivlenmesi, kurumlar için hayati önem taşımaktadır. Yedeklenen verilerin gerektiğinde en kısa sürede ulaşılabilir olması ve yedekleme sisteminin güvenirliği çok önemlidir. Önemli verilerin periyodik olarak yedekleri alınır, verilerin boyutu arttıkça yönetimsel zorluklar da artar ve mevcut donanım özellikleri yetersiz kalmaya başlar. Bu yüzden veri depolama ve yedekleme üniteleri ile kurumların ihtiyaç duyabileceği depolama üniteleri (storage), veri depolama ağları (SAN), ağa bağlı depolama (NAS) ve tüm depolanmış verilerin bir eşini almaya yarayan yedekleme (Backup) dediğimiz teknoloji ve yapıları kullanarak profesyonel çözümler üretilmiştir. Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi toplanarak verinin güvenliği, erişilebilirliği ve yönetilebilirliği garanti altına alınmaktadır.

Network ve Kablolama Hizmetleri

Yıldırım Bilişim , kurumsal iletişim çözümleri arasında, network kurulum hizmetleriyle tamamlayıcı rol oynayan altyapı ve kablolama çözümleri ile bilişim sektöründe katma değer sağlayan hizmetler sunmaktadır. Altyapı hizmetleri kapsamında müşterilerine;
• Yapısal kablolama
• Sistem odası proje ve uygulama
• Fiber iletim çözümleri
• Aktif cihazların (switch, router, access point, firewall, vb.) projelendirilmesi ve kurulumu
• Test ve etiketleme
• Projelendirme ve işçilik hizmetleri sunmaktadır.

Firewall, Log ve Hot Spot (Ortak Erişim Noktası) Çözümleri

Bilgi çalmaya yönelik uygulamalar ve programlar konusunda her geçen gün daha büyük tehditlerle karşılaşılmaktadır. Güvenlik artık ağ tabanlı olmaktan çıktığı için uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir durum olmuştur. Bu durumda, şirketler için sadece ağ bazında güvenlik sağlayan Firewall ve IPS gibi ürünler ile beraber, Web Güvenliği, Son Kullanıcı Güvenliği, Network Erişim Kontrolü, Veri Kaybı Önleme (DLP) çözümlerini de güvenlik bütününü tamamlayan parçalar olarak ele almak gerekmektedir. Asır Bilgisayar Sistemleri, Bilgi Sistemleri Güvenlik Çözümleri kapsamında:
• Güvenlik Duvarı (Firewall) - VPN
• IPS - IDS
• Son Kullanıcı Güvenliği
• Veri Kaybı Önleme (DLP)
• Ağ Erişim Kontrolü (NAC)
• Web Filtremele & Proxy
• Şifreleme
• Mesajlaşma Güvenliği gibi üst başlıklarda pek çok farklı teknoloji ve hizmeti bir arada sunmaktadır.

Güvenlik Duvarı (Firewall)

• Kurumlar güvenlik duvarı ile yerel ağlar üzerindeki kaynakları diğer ağlar üzerinden gelecek saldırılara karşı korunmasını sağlayabilir, iç ve dış ağlar arası ağ trafiğini tanımlanan kurallara göre gözlemleyip denetleyebilirler.

5651 Loglama

• Kanun içeriğini özetle açıklarsak; internetin toplu olarak kullanıldığı internet cafe, kafeterya, çay bahçesi vb. mekanlar, oteller, hastaneler ile birlikte 3 kişiden fazla personel barındıran işletmelerin, kullanıcıların internet çıkış loglarını kayıt altına almalarını zorunlu kılan bir kanundur. Yani her bir kullanıcının internette hangi sitelere, hangi tarih ve saatte, ne kadar sürede kaldığının vs. bilgilerin anlık olarak kayıt edilmesi demektir.

Genel amacı; internette suç unsuru sitelere (kumar, sapkın içerik vb.) girenlerle birlikte suç unsuru oluşturabilecek yorumlar yapanlara gerekli cezai müeyyideler verilebilmesi için ilgili kişinin tespitini ihtiva eder. Örnek verecek olursak; herhangi bir şirkette çalışan personel bir haber sitesi üzerinden birisine suç ihtiva edecek hakarette bulunduğunda bu kişinin tespiti için Emniyet Müdürlüğü yorumun nereden yapıldığını telekomünikasyon kurumundan öğrenir, söz konusu adreste bulunan şirket yetkilisine hangi kullanıcı tarafından bu siteye yorum yazıldığını sorgular. İşte bu noktada eğer kanun gereği bir önleminiz yoksa, yani kim olduğunu ispat edemiyorsanız; 2 yıla kadar hapis cezası, 50.000-TL’ye kadar para cezası ile karşılaşmanız muhtemeldir.

Hot Spot

• Hotspot kamusal alanda kablosuz yerel ağdan internete erişim olanağı sağlayan bölgedir. WiFi teknolojisini kullanır. Kafelere, alışveriş merkezlerine, tren istasyonlarına, restoranlara, süpermarketlere, kampüslere, hastanelere ve bunun gibi birçok kamusal alana uygulanabilir.

Veri Yedekleme Çözümleri

Depolanan verilerin, herhangi bir nedenle zarar görmesi, kurumların çalışma süreçlerinde ciddi zararlara yol açabilmektedir. Yaşanabilecek bir felaket durumu sonrasında, depolanan verilerin geri yüklenememesi, kurumun ticari faaliyetlerine son vermesine neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Kurumlar için her geçen gün önemi artan ve hayati bir öneme sahip olan verilerin, yedeklenmemesi büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle kurumlarda çalışma süreçlerine bağlı olarak, yedekleme sistemleri kurulmalı ve yedekleme işlemleri günlük olarak takip edilmelidir.

Yedekleme sistemlerinin kurulumu; yedeklenecek veri miktarı, yedekleme sıklığı, yedeklenen verinin zaman içerisinde değişme oranı ve maksimum veri kaybı gibi parametrelere bağlıdır. Bu sistemlerin, birden fazla sunucunun eş zamanlı yedekleme işlemini yapabilmesi, işletim sistemlerinin kayıt dosyalarını tam ve eş zamanlı olarak yedekleyebilmesi ve işletim sistemleri üzerinde çalışan veritabanı uygulamalarının (SQL, Exchange, Oracle vs) yedeklerini sistem kapatılmadan alabilmesi gerekmektedir.

Yedekleme sistemlerinde, sunucu (server) ve depolama birimleri üzerindeki verilerin; tam (full), artırımlı (incremental) ve farklı (differential) biçimlerde, manüel ya da belirlenen aralıklarda otomatik olarak alınabilmesi ve bu yedeklerin, tam ya da kısmi kurtarma işlemlerinde, veri kaybına uğramadan elde edilebilmesi mümkündür. Bu işlemlerin hem yerel hem de geniş alan ağı üzerinde yapılabilmesi ve oluşan sorunların sistem yöneticisine e-posta, sms gibi yollarla iletilebilmesi de son derece önemlidir.

Veri yedekleme işlemlerinin, mühendislik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için, kurumun çalışma süreçlerine paralel bir yedekleme politikasına ihtiyaç vardır. Yedekleme politikasının yerine getirilebilmesi için ise, detaylı bir analiz çalışması yapılmalı ve politikanın problemsiz bir şekilde sürdürülebilmesi için yedekleme planı ortaya koyulmalıdır. Yedekleme planın işletilmesi ve zaman içerisinde ihtiyaçlara göre güncellenmesi, veri kaybı durumunda kurumun karşılaşacağı zararı en aza indirebilmektedir.

Veri Kaybına Neden Olabilecek Sorunlar

• Donanımsal Kaynaklı Sorunlar
Sabit diskin bozulması, yanması veya zarar görmesi, donanımsal kaynaklı sorunlardır. Eğer diğer donanımların zarar görmesi, sabit diski etkileyecek bir boyutta ise, bu durum da donanımsal kaynak sorun olarak değerlendirilebilir.
• Yazılımsal Kaynaklı Sorunlar İşletim sisteminin çökmesi, yazılımların hatalı kullanılması, virüs veya zararlı yazılımların sisteme zarar vermesi gibi durumlar yazılımsal kaynaklı sorunlardır.
• Dış Kaynaklı Sorunlar Elektrik kesilmesi, voltaj düşüklüğü veya yüksekliği gibi durumların, işletim sistemi ve donanımlara zarar vermesi, internet üzerinden gelebilecek saldırılar ve saldırganların bilgilere ulaşılması, bilgisiz kullanıcıların bilgisayar ve sisteme zarar vermesi, dış kaynaklı sorunlardır. Yedekleme ve Geri Yükleme Alanında Sunduğumuz Çözümler
• Yerel ve geniş ağ üzerinden merkezi yedekleme
• SAN/NAS mimarileri üzerinde yedekleme
• Sunucu bağımsız yedekleme (Server-Free Backup)
• Uygulamaların eş zamanlı olarak yedeklenmesi (Online Backup)
• Değişken bazlı ve sentetik yedekleme
• Teyp ve disk bazlı yedekleme
• Disk kütüphaneleri
• Kademeli yedekleme (Disk Staging)
• Anlık geri yükleme (Instant Recovery from Snapshots)
• Sistem Kurtarımı
• Masaüstü ve mobil cihazların yedeklenmesi ve senkronizasyonu

Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma (Virtualization) Nedir? Sanal sunucu teknolojisi, tek bir fiziksel ana makine üzerinde, birden fazla sunucu ve uygulama çalıştırabilmesini ve fiziksel donanımın sanal makineler (virtual machines) yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldırarak, yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür.

Sanallaştırmanın Faydaları

Sanal makine kullanımı küçük, orta ya da büyük, her ölçekte şirket için oldukça önemli imkânlar sağlamaktadır. En önemli faydaları şunlardır;
• Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanma imkânı sağlar.
• İhtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir şekilde yeni sunucu oluşturulabilir.
• Kuruluşun ölçeğine göre donanım maliyetlerinde %50’ye varan düşüş sağlanır.
• İhtiyaç olduğu anda test veya yazılım geliştirme için yeni sunucular oluşturma olanağı sağlanmış olur.
• Operasyonel kurulum ve bakım maliyetlerinde %80’e varan azalma görülür.
• Herhangi bir problem anında, sanal sunucuları çok hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma getirebilme imkânı vardır.
• Merkezi yönetim ile tüm sunucuları tek bir merkezden izleme ve raporlama imkânı sağlanır.
• Sanal işletim sistemine kurulmuş olan herhangi bir uygulamayı, yeni bir ana bilgisayara geçilirken sanal işletim sistemini durdurup, işletim sistemi dosyasını yeni bilgisayara taşıdıktan sonra tekrar çalıştırarak kalınan yerden devam etme kolaylığı sağlanmış olur.
• Windows altında eski sürüm Windows, Linux, Mac veya Linux altında Windows, Mac ( vs.) çalıştırılabilmiş olur.
Sanallaştırma iki farklı mimari üzerinden yapılabilmektedir;
 

HyperV Mimarisi

• Hyper-V, sahip olduğu 64 bitlik "microkernelized" mimarisi ile kullanıcılarına yüksek performans sunmaktadır.
• Sanal makineler üzerinde 32 bitlik ve 64 bitlik mimariye sahip olan geniş bir yelpazedeki çeşitli işletim sistemlerini desteklemektedir.
• RAM kullanımında 2TB’a kadar istemci bilgisayara, 64’er GB’a kadar sanal makinelerin kullanımına izin vermektedir.
• SMP(Symmetric Multi Processing - Simetrik Multi İşlem) desteği ile ana bilgisayar üzerinde 4 fiziksel işlemciye kadar izin vermektedir.
• Doğrudan disk erişimi ve SAN(Storage Area Networks - Saklama Alanı Ağları) özelliklerini desteklemektedir. SAN; farklı depolama birimleri arasında kullanılan, yüksek hızlarda erişime izin veren özel ağ anlamına gelmektedir.
• Gelişmiş ağ denetim mekanizması sayesinde fiziksel sunucu üzerinde çalışan sanal makineler ve ana bilgisayar arası ağ bağlantıları kolayca ayarlanabilmekte ve ağ yükü otomatik olarak dengelenmektedir.
• Sanal makineler ile ana bilgisayar arasında hızlı geçiş olanağı sunmaktadır.
• Snapshot(Anlık Görüntü) özelliği ile oluşturulan sanal makinelerin istenilen zamanlarda yazılım ve donanım ayarları kaydedilerek, herhangi bir problem oluşması durumunda sanal makinelerin kaydedilen anlık görüntü ayarları ile geri döndürülmesi sağlanabilmektedir.
• Farklı bir fiziksel sunucu üzerinde oluşturulmuş sanal makinelerin başka bir fiziksel sunucuya taşınması işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
VMWare Mimarisi • Sunucu birleştirme ile enerji verimliliğini artırarak ve daha az donanıma ihtiyaç duyarak sermaye ve işletme maliyetlerini düşürmektedir.
• VMware® vCenter Site Recovery Manager™ ile iyileştirilmiş ve basitleştirilmiş olağanüstü durum kurtarma çözümlerini kullanarak, sanallaştırılmış altyapınız için iş sürekliliğini ve olağanüstü durum kurtarma özellikleri geliştirililr.
• Veritabanları (Oracle Veri Tabanı, Microsoft SQL Server, SAP HANA, SAP Sybase) dahil Aşama 1 iş açısından kritik kurumsal uygulamalarını, iş uygulamalarını (SAP Business Suite, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, SAP) sanallaştırma ve en yüksek SLA'ları sunun ve üstün performans sergilenir.
• Sanallaştırma yönetimi için VMware vCenter Operations Management Suite kullanarak, ilke esaslı otomasyon olanağı elde edilir ve sıfır müdahaleli bir altyapı ile uyumluluk ve performans sağlanır.